ياسمن | بلاگ

ياسمن

تعرفه تبلیغات در سایت

بودن آدم ها در زندگي آنقدر دقيق و با برنامه ريزي هاي ظريف است که گاهي يک گوشه مي ايستي و حيرت ميکني از اين همه برنامه ريزي دقيق...از اين همه موشکافي و از اين همه ضعف عقل کوچک خودت در مقابل خالق و معبودت

+ حدود سه چهار سال پيش بود که با خواهر بزرگتر ِ مهرباني درددل ميکردم و ميگفتم استخاره هايم همه خوب آمده! ميخنديد و اشک روي صورتم را پاک ميکرد و ميگفت همه خيرها آني نيست که تو فکرش را ميکني... گاهي تمنا وجود کسي را داري که بايد نباشد تا عزيزتري بيايد و بماند و براي تو شود
آنوقت ها دلم ميگرفت و ته دل غر ميزدم که اين چه خيريست که انقدر سخت است؟
حالا يک گوشه ايستادم و همه چيز را نگاه ميکنم و حيرت ميکنم... به برنامه ريزي دقيق خدا... به مديريت قشنگ و بي نظيرش...


+ خدا شکر

ياسمن,ياسمن گلچين,ياسمن كوروس,ياسمنگولا,ياسمن سعيدي,ياسمن پهلوي,ياسمن اشراقي,ياسمن اعتماد اميني,ياسمن النرش,ياسمن عبد العزيز,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 15 آبان 1395 ساعت: 20:51