عناوين مطالب سایت
از نانوشته ها

اي روضه خوان تنها بگو نامش حسين است

مغز ِ من ! سالمي؟

يک خوشبختي کوچيک

نيستي ...نيستم...و هيچ چيز ديگري نيست...

آدم هاي رنگي رنگي

صرفا براي ثبت لحظه ها

حس شيرين

ديالوگ

عمگي

دنيا جاي عجيبي است!

دلداري خدا

امتحان

حق الله

کاشکي بد نشود آخر اين قصه بد...

دارم به داشتن يه زخم تو سينه عادت ميکنم

25سالگي

بي عنوان

نامه

زندگي

کنکور تا کنکور

کارش به طغيان ميکشد رودي که يک سد، راه وصالش را به دريا بسته

من راضيم به هرچه تو ميخواهي...

دل ِ ناکندني..

پراکنده گويي به وقت شب

تسلسل

پيش از تو

دلهره

شکل ِ حالِ ِ ژکوند ِ بي لبخند

.

براي ِ نفس هاي تازه رسيده ِ تو...

پاييز ِ سبز

جامانده ايم...حوصله شرح قصه نيست...

بالا گرفته کار زيارت نرفته ها...

تو خوبي و اين تمام اعتراف است...

سبز ِ پسته اي ِ من

جرعه جرعه آرامش..

...

پنجم صفر/ شهادت بزرگ بانوي سه ساله

تو که براي من همه کسي...

پناه

شب نويسي

ياسمن

خاکستري

از من به من نزديک تر تو...

دل تنگي هاي ناب

من به هواي بودنت محتاجم...

لعنت...

خاکستري ِ روشن مايل به سبز!

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0038 ثانیه