دل ِ ناکندني..

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

اين موجود ِ دوپا پر از ادعا
آدم  را ميگويم و يا دقيق ترش را بخواهيم خودم!
خود ِ پرمدعايم که هروقت که ميشود سرم را بالا ميگيرم و ميگويم خدايا هرچه تو ميخواهي...هر دل کندني و رها کردني و رفتني ...تو فقط لب تر کن و بگو ... من آماده ام"
بعد درست همين لحظات فکرت ميکشد سمت ِ تمناي ِ دلت... دل ِ کوچکي که فکر ميکني چقدر دريا شده و همين حالاست که بگذارد و برود و آن وقت همين ِ آدم ِ دوپا پر از ادعا همه وجودش ميشود اشک و ...

خدايا من نه آنقدر بزرگم که هرچه تو بگويي را بتوانم با لبخند ِ رضايتت قبول کنم نه دلم آنقدر درياست که راحت بگذارد و برود...
بيا و خودت خدايي کن ...

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 20 فروردين 1396 ساعت: 2:11
برچسب‌ها :